Biuro Rachunkowe Prymus
Gdańsk - Karczemki
Tel: +48 504-765-336
Tel: +48 58 380-32-32
NIP: 957-071-38-65

Zapraszamy:
Poniedziałek, Wtorek, Piątek
8.30 - 16.00
Czwartek
8.30 - 18.30
Środa
biuro nieczynne


Osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Prowadzimy w imieniu podatników i na ich rzecz:
- podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
- odrębne ewidencje VAT dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencje środków trwałych, wykaz środków trwałych i ewidencje wyposażenia,
- ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,
- karty wynagrodzeń pracowników, sporządzamy listy płac itp.,
- księgi rachunkowe.

Sporządzamy:
- deklaracje podatkowe i zeznania roczne do Urzędów Skarbowych,
- deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe do ZUS,
- sprawozdania statystyczne do GUS.

Informujemy o wysokościach podatku i wielkości składek do ZUS w sposób (wybrany przez klientów):
- pocztą elektroniczną,
- informujemy telefonicznie.


ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- ewidencje podatku od towarów i usług,
- prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług,
- prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
- sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych),
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- obsługa kadrowo - płacowa,
- pomoc w organizacji szkoleń BHP,
- nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych,
- wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja, środków    trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług).

Dokumenty księgowe można dostarczać bezpośrednio do biura lub wysyłać pocztą poleconą w terminie wyznaczonym w umowie o obsługę księgową. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby firmy klienta.

CENA

Na cenę usługi księgowej bezpośredni wpływ mają takie elementy jak forma ewidencji podatkowej (czyli rodzaj rozliczeń z urzędem skarbowym), ilość dokumentów księgowych, wysokość obrotów, złożoność problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę (np. transakcje wewnątrzwspólnotowe, export, import), liczba zatrudnionych pracowników oraz dodatkowe usługi księgowe.

W każdym przypadku możliwe jest indywidualne ustalenie ceny za usługę księgową.
Biuro Rachunkowe Prymus © 2013
Projekt i wykonanie Digama Sp. z o.o.
viruss